mnNOG2 нь ковид19-тэй холбоотой бий болсон одоогийн нөхцөл байдлын улмаас онлайн хэлбэрээр зохион байгуулагдаж байгаа болно. Та бүхнийг Интернэт сүлжээний талаарх дэлхий дахины болон улс орны хүрээн дэх сэдвүүдийг хамтдаа сонсох, ярилцахад урьж байна.
Хаана : Онлайн (ZOOM)
Бүртгүүлэх товч дээр дарна уу.